Hero image

easyPick

softvér pre deti so zrakovým a viacnásobným zdravotným postihnutím

O softvéri easyPICK

Popis SW

Ide o špeciálne navrhnutú aplikáciu pre aplikácie deti so zrakovým a viacnásobným zdravotným postihnutím. Grafický interface aplikácie je prispôsobený pre potreby týchto detí pre uľahčenie komunikácie s ostatnými členmi rodiny a pre ovládanie niektorých inteligentných prvkov v domácnosti.

Grafický interface je jednoduchý s možnosťou nastavenia vysokého zobrazovacieho kontrastu a s voliteľným počtom tlačidiel (funkcií) a tak isto voliteľným rozmiestnením.

Použitie

Použitie je jednoduché. Kliknutím na tlačidlo sa vykoná akcia prednastavená rodičom. Môže ísť o prechod do subkategórie (napr. piť a prechod na mlieko, vodu, čaj), prehrávanie zvuku, odoslanie emailu nastavenému kontaktu, odoslanie súkromnej správy (XMPP protokol). Ovládanie inteligentného zariadenia PHILIPS HUE (testované bolo zapínanie a vypínanie svetiel) a ovládanie ostatných zariadení, ktoré je možné ovládať IR blastrom (diaľkový ovládač). V tomto prípade, sa zariadenie vedelo v režime Učenia sa naučiť príkaz z ovládača a následne tento príkaz odosielať po stlačení tlačidla.

Na stiahnutie

Návod na obsluhu easyPICK easyPICK v našich rodinách (prezentácia)